Hizmetlerimiz

Tüm sigorta ihtiyaçlarınız için eksiksiz sigorta paketleriyle hizmetinizdeyiz...

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Bu sigorta çeşidi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar.

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Sizi karşılaşabileceğiniz her türlü riske karşı güvence altına alır. Söz konusu riskler genel olarak; trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilme olarak belirlenmiştir. Kasko, bu risklere karşı sizi bir yıl boyunca finansal anlamda güvence altına alır.

Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konut sigortası yaptırarak ev ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanlar ve sorumluluklarını da teminat altına alabilirsiniz. Konut sigortası, ev ve eşyalarınızı teminat altına alarak sizi bütün bu yüklerden kurtarır ve mutluluğunuzu güvence altına alır.

Dask Sigortası

Dask Sigortası

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Seyehat Sigortası

Seyehat Sigortası

Seyahat sağlık sigortası çoğumuz için vize başvurusunda kullandığımız bir evraktan ibaret. Ancak iyi bir seyahat sigortası sizin için hayat kurtarıcı olabilir.

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Hastalıklar veya kazalar sonucu bireylerin sağlık konusundaki giderlerinin karşılanmasına yönelik sağlık sigorta yapımı özel olarak sağlanabilmektedir. Kişiye özel olarak planlanmış olan özel sağlık sigorta limitleri hem genel hem de özel şartlar çerçevesinde belirlenerek, kişileri poliçe içerisinde belirtilmiş olan risklere karşı kişileri korumaktadır.

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan Mühendislik Sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla karşılaşabileceğiniz riskler karşısında size güvence sunmaktadır.

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları

Üçüncü şahıslara ait muhtelif emtianın yurtiçinde karayolu ile taşınması sırasında, poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde meydana gelecek kazalar nedeniyle taşınan emtianın zarara uğraması sonucu taşıyıcı firmaya düşen yasal mali sorumluluğu kapsar.

Endüstriyel Riskler

Endüstriyel Riskler

Her faaliyet koluna özgü riskleri tespit ettik, tam kapsamlı bir çözüm ürettik. Endüstriyel Paket Sigortası ile işletmene tam koruma sağlıyoruz.

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için geliştirilmiştir.

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası, sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda, belirlediği kişilere maddi güvence sağlar. Ayrıca, hayat sigortalarında yer alan sürekli sakatlık, sürekli iş görememezlik gibi teminatlar ile sigortalının başına gelebilecek olumsuz bir durumda da teminat ödemesi yaparak, maddi kayıpları minimuma indirmeyi amaçlar.

Zirai Sigortalar

Zirai Sigortalar

Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM), tarım üreticilerini desteklemek, geçim kaynaklarında meydana gelecek riskleri güvence altına almak ve tarımsal üretimleri esnasında karşılaşabilecekleri riskleri güvence altına almak amacıyla çiftçilerin her daim yanında!

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.