Endüstriyel Riskler

Endüstriyel Yangın Sigortasıyla, endüstriyel riskleriniz Groupama güvencesi altında.

Endüstriyel Yangın Sigortası ile işletmenizi yangın, yıldırım ve infilak risklerine karşı güvence altına alın. Farklı teminat seçenekleri ile poliçe kapsamınızı genişletin.

Teminatlar

Temel Teminatlar

Yangın: Yangın sonucu işletmenizde oluşabilecek maddi hasarlar korumamız altında!

Yıldırım: Hava kapatır, yıldırım düşer! Düşmekle kalmaz işletmenize zarar verebilir. Bu tip hasarlar teminatımız altında!

İnfilak: Olası bir tüp, doğalgaz vb. infilak anında oluşabilecek maddi hasarlar korumamız altında!

İsteğe Bağlı Teminatlar

Deprem: Depremin işletmenize verebileceği hasarlar teminatımız altında!

Sel – su baskını: Sel ve su baskını yaz kış demeden karşılaşabileceğimiz olumsuz durumların başında gelir. Bu tip durumlarda işletmeniz teminatımız altında!

Fırtına: Şiddetli bir fırtına, hiç beklenmedik bir anda kapınızı çalabilir, hatta kırabilir… Fırtınanın sebebiyet verdiği zararlar korumamız altında!

Duman: Baca teper, duvarı karartır, badana gerekir. Siz bunları kafanıza takmayın. Dumanın sebebiyet verdiği zararlar teminatımız altında!

Eksik sigorta koruma: Sigorta konusu bina ve/veya eşyanın poliçede kayıtlı bedeli/bedellerinin hasardan bir gün önceki yeni değerlerinden 20%’ye kadar eksik olması durumunda, ilgili genel şartların eksik sigortaya ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. Eksik sigorta koruma imkanı teminatımız altında!

Enkaz kaldırma masrafları: Poliçe kapsamında oluşabilecek hasarlar enkaz meydana getirebilir. Bu enkazın kaldırılma masrafları güvencemiz altında!

Kara taşıtlarının çarpması: Motorlu, motorsuz kara taşıtları işletmenize çarparak büyük zarara yol açabilir. Tüm bu olasılıklar güvencemiz altında!

Hava taşıtlarının çarpması: Motorlu, motorsuz hava taşıtları işletmenize çarparak büyük zarara yol açabilir. Tüm bu olasılıklar güvencemiz altında!

Deniz taşıtlarının çarpması: Motorlu, motorsuz deniz taşıtları işletmenize çarparak büyük zarara yol açabilir. Tüm bu olasılıklar güvencemiz altında!

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler, terör: Genel huzuru bozacak toplu hareketler sonucu oluşabilecek hasarlar teminatımız altında!

Hırsızlık: Olası bir hırsızlık durumunda maddi kayıplarınız güvencemiz altında!

Dâhili Su: Su borusu mu patladı, kalorifer borusu mu sızdırdı diye düşünmeyin. Bu tip hasarlar güvencemiz altında!

Kar ağırlığı: Zorlu kış şartlarında çatıda biriken kar ağırlığı; işletmenizde çökme, kırılma gibi zararlar verebilir. Bu tip zararlar güvencemiz altında!

SİGORTASI TEKLİF AL »

Bir cevap yazın